Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  27.11.2019.10:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-02-1233-1/19

Datum, 27.11.2019. godine

Na osnovu člana 33. stav (2) Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09), sazivam

52. SJEDNICU KOLEGIJA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Kolegija Gradskog vijeća Grada Sarajeva će se održati u Vijećnici, u srijeda 27.11.2019. godine pred početak 33. sjednice Gradskog vijeća.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dr. Igor Gavrić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Gradskog vijeća.