Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  09.02.2023.11:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-204/23

Sarajevo, 06.02.2023. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

39. SJEDNICU ADMINISTRATIVNE KOMISIJE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Komisije će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3 u četvrtak, 09.02.2023. godine u 11.00 sati.

 

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2023/02/Zapisnik-o-radu-38.-sjednice-Administrativne-komisije.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Jasmin Ademović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali pod tačkama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. i 8. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa predsjedavajućim Komisije.