Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  15.03.2022.15:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-411/22

Sarajevo, 10.03.2022. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

12. SJEDNICU ODBORA ZA JAVNE SLUŽBE, INFRASTRUKTURU I

JAVNI SAOBRAĆAJ GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Odbora će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u utorak 15.03.2022. godine u 15.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2022/03/Zapisnik-o-radu-11.-sjednice-Odbora-za-javne-sluzbe-infrastrukturu-i-javni-saobracaj-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Ratko Orozović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom od 1. do 5. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa predsjedavajućim Odbora.