Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  13.04.2018.09:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-472/18

Datum: 05.04.2018. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj  28/09), sazivam

11. SJEDNICU ODBORA ZA JAVNE SLUŽBE, INFRASTRUKTURU I JAVNI SAOBRAĆAJ

 GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Odbora za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u petak 13.04.2018. godine u 09.00 sati

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/04/Zapisnik-o-radu-10.-sjednice-Odbora-za-javne-službe-infrastrukturu-i-javni-saobraćaj-održane-15.03.2018.-godine.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Nuko Grebović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se i materijali pod tačkama od 1. do 3. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Odbora.