Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  08.12.2017.09:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-1889/17

Datum: 06.12.2017. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

 

ŠESTU SJEDNICU KOMISIJE ZA LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije  Kreševljakovića broj  3,  u petak 08.12.2017. godine u 09.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2017/12/Zapisnik-sa-05.-sjednice-Komisije-za-ljudska-prava-i-slobode-14.11.2017.-novi.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Vedran Dodik

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se i materijal pod tačkama od 1. do 3. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.