Gradonačelnica Karić i predsjedavajući Ademović na press konferenciji predstavili najbitnije odrednice organa Grada Sarajeva u protekloj godini

Gradonačelnica Grada Sarajeva Benjamina Karić i predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović su, na danas održanoj press konferenciji u Vijećnici, predstavili aktivnosti Grada Sarajeva u proteklom periodu. Press konferenciji su prisustvovali i Haris Bašić, zamjenik gradonačelnice i Mirela Džehverović, zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća.

Gradonačelnica Grada Sarajeva Benjamina Karić je istakla da je izabrana za gradonačelnicu grada Sarajeva prije godinu dana. „To je velika čast, ali i velika odgovornost. Nema generalnog recepta za upravljanjem gradom. Spremna sam nastaviti vrijedno raditi, truditi se i davati ono najbolje od sebe za građanke i građane grada Sarajeva“.

Dodala je da je mandat započela potpisivanjem Sporazuma o saradnji u aktivnostima na prevenciji i borbi protiv korupcije koji je Grad Sarajevo ranije odbijao potpisati. „To je prvi korak ka transparentnosti Gradske uprave. Također smo u julu mjesecu organizovali sastanak s ambasadama na kojem je Grad Sarajevo pristupio projektu „Odgovorna politika sa ljudskim licem”. Predstavljen je projekat web stranice kako bi građanima u potpunosti stavili na uvid sve novčane transakcije. Pokrenuli smo reviziju poslovanja preduzeća i ustanova te ih vratili u zakonske okvire”, rekla je gradonačelnica Karić.

Gradonačelnica Karić je istakla da Grad Sarajevo projekte vodi i vodit će kako bi gradili, podigli, osnažili ovaj grad, i materijalno i duhovno, te osigurali preduslove za sigurniji, kvalitetniji život i povjerenje građana u instituciju Grada Sarajeva.

„Otvorili smo rekonstruisanu Bistričku stanicu, naš nacionalni spomenik, arhitektonski dragulj. Pokrenuli smo nekoliko važnih procesa koji vode pristupanju Projektu obnove i restauracije astronomskog opservatorija Trebević, Projektu rekonstrukcije bob staze na Trebeviću, Projektu izgradnje Centralnog spomen-obilježja za sve ubijene s područja grada/Kantona. Dobivanjem urbanističke dozvole učinjen je konkretan i važan korak ka izgradnji Muzeja savremene umjetnosti ARS AEVI, rekla je gradonačelnica Karić.

Grad Sarajevo je u protekloj godini, zajedno sa Općinom Stari Grad učestvovao u sufinansiranju  sanacije saobraćajnice od Darive do Kozije ćuprije i rekonstrukciji dječjeg vrtića Bulbuli na Bistriku. Također, završene su potrebne procedure za iluminaciju objekata od kulturno-historijskog značaja, poput Gospođicine kuće i Olimpijskog muzeja, te mostova na rijeci Miljacki, od Šeherćehajinog do Ajfelovog mosta, a čemu će pristupiti u ovoj godini.

Grad Sarajevo je u protekloj godini dao značajnu podršku projektima i manifestacijama iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta. Nastavljena je i inicirana nova, odnosno intenzivnija saradnja sa gradovima u zemlji i inostranstvu, kao i sa međunarodnim udruženjima. Grad Sarajevo će, kao i do sada, nastaviti njegovati kulturu sjećanja.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović informisao je javnost da je Gradsko vijeće Grada Sarajeva, krajem aprila 2021. godine, počelo s redovnim radom u mandatu 2020.-2024. godine te da je početak rada Gradskog vijeća obilježilo pristupanje implementaciji politika za koje su se građani Sarajeva opredijelili na izborima 2020. godine u strateške, planske i programske dokumente Grada Sarajeva. Tada je uočeno da organi Grada Sarajeva u ranijem sazivu nisu započeli ni sa stvaranjem uslova za provođenje Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem od 2017. godine, kada je Zakon i usvojen. Time su Gradsko vijeće u novom sazivu i gradonačelnica dovedeni u nezavidnu situaciju, jer su u neprimjereno kratkim rokovima imali obavezu započeti s provođenjem ovog zakona u radu organa Grada Sarajeva, a cijeneći obaveze koje proizlaze iz Zakona za 2022. godinu.

Uvidom u  izvještajne i programske dokumente organa Grada Sarajeva u prethodnom periodu, a s ciljem ostvarivanja kontinuiteta tamo gdje je to potrebno, uočeno je da u prethodnom mandatu Gradsko vijeće nije bilo usmjereno donošenju propisa kojima bi se sistemski uređivale određene oblasti iz samoupravnog djelokruga Grada Sarajeva ili prenesenih zakona drugih vlasti, već da je rad više bio usmjeren na davanje podrške prijedlozima gradonačelnika za realizaciju projekata javnih investicija.

S tim u vezi, Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, paralelno, tokom cijele godine svoj rad i rad gradonačelnice usmjeravalo inicijativama i zaključcima, reprogramiranjem rada Gradskog vijeća.

Ademović je istako da je Gradsko vijeće, između ostalog, dalo podršku gradonačelnici za nastavak realizacije gradskih projekata započetih u ranijem periodu, ocijenivši prijedlog gradonačelnice o načinu nastavka realizacije mogućim i potrebnim, kao i za realizaciju novih projekata Grada Sarajeva u saradnji s gradskim općinama.

Gradsko vijeće se svojim zaključcima očitovalo o stanju vezanom za nepostojanje uslova za daljnji rad na izradi i donošenju regulacionih planova u Sarajevu. Zaključci Gradskog vijeća, sa prijedlozima za djelovanje, upućeni su nadležnim organima Kantona Sarajevo.

Predsjedavajući Ademović je predstavio rad Gradskog vijeća koji se odvijao kroz rad organizacionih jedinica Gradskog vijeća i funkcionera Gradskog vijeća. S tim u vezi, istakao je da je Kolegij Gradskog vijeća održao 21 sjednicu. Održane su 254 sjednice radnih tijela Gradskog vijeća. Aktivnosti funkcionera Gradskog vijeća su svakodnevne.

Održana je konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća (u četiri zasjedanja), 14. redovnih sjednica (u 15. zasjedanja) i dvije svečane sjednice Gradskog vijeća. Od početka mandata do danas, na sjednicama Gradskog vijeća  razmatrane su  ukupno 293 teme po tačkama dnevnog reda. Među njima je bilo i 165 prijedloga čiji rezultat su usvojene odluke Gradskog vijeća.

Istakao je da Gradsko vijeće, usporedo s redovnim aktivnostima koje su bile dvostruko intenzivnije i sadržajnije nego li je to propisano, radi i na provođenju nadležnosti Grada Sarajeva, kontinuirano vršeći analize s ciljem donošenja i provođenja gradskih propisa.

Najavio je da bi u 2022. godini Grad Sarajevo trebao dobiti i novi Statut Grada Sarajeva, usklađen sa Ustavom Kantona Sarajevo te zakonskim propisima donesenim u posljednjih 15 godina.

Dodao je da će Gradsko vijeće nastaviti sa stipendiranjem učenika, ali i napraviti korak dalje, tako što će stipendirati i izvrsnost, na inicijativu zamjenice predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mirele Džehverović.

Spomenuo je i niz drugih inicijativa iznesenih na sjednicama Gradskog vijeća na osnovu kojih su pokrenute određene aktivnosti, među kojima i inicijativu gradskog vijećnika Alema Loge za uspostavljanje i razvijanje saradnje sa dijasporom.

 Na sjednici Gradskog vijeća inicirana je i priprema novog propisa kojim će se urediti upravljanje vodotocima iz nadležnosti Grada Sarajeva nakon 15 godina.

„Organi Grada Sarajeva su snažno opredijeljeni da u ovom mandatu urade što je više moguće na sanaciji i rekonstrukciji zacijevljenih potoka pritoka Miljacke te na uređenju samog korita Miljacke i na redukciji zagađivača vode u koritu Miljacke u saradnji s nadležnim organima drugih nivoa vlasti.  Također, cilj nam je sistemski urediti redovno, odnosno investiciono održavanje vodotoka iz nadležnosti Grada Sarajeva. U konačnici je cilj bistra i čista rijeka Miljacka. Želimo da Miljacka bude zdrava poveznica u tkivu Grada Sarajeva, a ne kanal koji dijeli grad. Želimo da obale Miljacke budu  oku i drugim čulima ugodan prostor okupljanja građana, jednako dostupan svima duž cijelog grada. Ovo je jedan od projekata koji svi prepoznaju kao projekat od izuzetnog značaja za Sarajevo”, istakao je Ademović.

Dodao je da Gradsko vijeće Grada Sarajeva planira svoj rad do kraja mandata usmjeriti propisanim planskim i programskim dokumentima u okviru strateških i planskih dokumenata zajednice, zakonskih i drugih propisa, a prema iskazanim opredjeljenjima građana i uz opredjeljenje za javnost rada.

Na kraju je predsjedavajući Ademović pozvao javnost da podrži organe Grada Sarajeva u realizaciji postavljenih razvojnih ciljeva koje najveći broj građana smatra prioritetnim i da povjerenim resursima Grada Sarajeva upravljaju u najboljem interesu svih, konzistentno i transparentno.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply