Broj tačke dnevnog reda:
23


Pripada najavi sjednice:
Realizacija tačke dnevnog reda:
Vijećnička pitanja i inicijative

Materijal:


Pitanja i inicijative:
Enisa Spahić, broj 01-GV-02-1808-1-22 od 30.11.2022. godine
Elvedin Korora, broj 01-GV-1788-7.1-22 od 30.11.2022. godine
Elvedin Korora, broj 01-GV-1788-6.1-22 od 30.11.2022. godine
Elvedin Korora, broj 01-GV-1788-5.1-22 od 30.11.2022. godine
Elvedin Korora, broj 01-GV-1788-4.1-22 od 30.11.2022. godine
Elvedin Korora, broj 01-GV-1788-3.1-22 od 30.11.2022. godine
Elvedin Korora, broj 01-GV-1788-2.1-22 od 30.11.2022. godine
Elvedin Korora, broj 01-GV-1788-1.1-22 od 30.11.2022. godine
Jasmin Ademović, broj 01-GV-1840-9-22 od 30.11.2022. godine
Jasmin Ademović, broj 01-GV-02-1840-8-22 od 30.11.2022. godine
Jasmin Ademović, broj 01-GV-02-1840-7-22 od 30.11.2022. godine
Mirela Džehverović, broj 01-02-1840-6-22 od 30.11.2022. godine
Dragan Stevanović, broj 01-GV-02-1840-5-22 od 30.11.2022. godine
Dragan Stevanović, broj 01-GV-02-1840-4-22 od 30.11.2022. godine
Gradske vijećnice Mirela Džehverović, Danijela Šahat, Lajla Ćosović, Enisa Spahić, Alma Šaćirović Čengić, Amra Zulfikarpašić i Biljana Lazarević , broj 01-GV-02-1840-3-22 od 30.11.2022. godine
Ratko Orozović, broj 01-GV-02-1840-2 od 30.11.2022. godine
Ratko Orozović, broj 01-GV-02-1840-1-22 od 30.11.2022. godine
Željko Majstorović, broj 01-GV-02-1811-1-22 od 30.11.2022. godine
Lajla Ćosović, broj 01-GV-02-1840-22 od 30.11.2022. godine
Enisa Spahić, broj 01-GV-02-1807-1-22 od 30.11.2022. godine
Elvedin Korora, broj 01-GV-02-1788-8.1-22 od 30.11.2022. godine
Odbor za društvene djelatnosti, broj 01-GV-02-1768-1.1.1-22 od 30.11.2022. godine
Komisija za odnose s vjerskim zajednicama i crkvama, broj 01-GV-02-1708-2.2-22 od 30.11.2022. godine
Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj, broj 01-GV-02-1683-3.1.1-22 od 30.11.2022. godine
Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj, broj 01-GV-02-1683-3.1-22 od 30.11.2022. godine


Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi:

Zaključak Gradskog vijeća uz temu: