Broj tačke dnevnog reda:
22

Pripada sjednici:
Pitanja i inicijative:

Odgovori:Referentni dokumenti:

Amandmani:

Prijedlog zaključka po temi:

Napomena:
Informacija po Programu rada, a razmatra se kao Izvještaj.