[dkpdf-button]

Broj: 1122-1
Datum: 18.07.2017. godine

Gradskog Vijeća Grada Sarajeva, na sjednici održanoj 18.07.2017. godine, u funkciji pripreme za Šestu sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva, razmatrala je:

1. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o registru budžetskih korisnika Grada Sarajeva

i podnosi Gradskom vijeću Grada Sarajeva sljedeći:
IZVJEŠTAJ

2222225
222222

Poslije rasprave, te sažetka Predsjedavajuće, jednoglasno je usvojeni sljedeći zaključak:

Administrativna komisija sugerira Gradskom vijeću da razmatra Odluku o stavljanju van snage Odluke o Registru budžetskih korisnika Grada Sarajeva kako je predložena, uz uvažavanje sljedećih zaključaka:

1. Potrebno je u preambuli, kao pravni osnov za donošenje ove odluke zadržati samo    odredbe Statuta Grada Sarajeva kojima je uređena nadležnost Gradskog vijeća da     donosi odluke (Član 26. stav 1. tačka 2.).


PREDSJEDAVAJUĆI KOMISIJE Edina Gabela

There are no comments yet.

Leave a Reply