Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: Samostalni
Nacionalna pripadnost: Ostali
Status: Neaktivan
Period aktivnosti: 01.03.2014.   30.01.2017.
  edinalatif@gmail.com  RADNA TIJELA

No items found


  PITANJA I INICIJATIVE

Nema pitanja niti inicijativa

  INICIJATIVE GRADSKOG VIJEĆA

Pitanja Inicijative
Ukupno:
0
0
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
0
0
U toku:
0
0