Funkcija: Vanjski član

Stranka: SDP
Klub:
Nacionalna pripadnost: Neopredijeljen
Status:
Period aktivnosti:
  kahrovic@hotmail.com  RADNA TIJELA  PITANJA I INICIJATIVE

Nema pitanja niti inicijativa

  INICIJATIVE GRADSKOG VIJEĆA

Pitanja Inicijative
Ukupno:
0
0
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
0
0
U toku:
0
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %