Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova:
Tema programirana: Kad se steknu uslovi
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Trenutno je u fazi potpisivanje Sporazuma o nastavku aktivnosti na izgradnji Memorijalnog centra „Žuč“ – prva faza između Općine Novi Grad, Fonda Memorijala i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kojim su definisane smjernice za provođenje daljih aktivnosti na izgradnji gore navedenog memorijalnog centra.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik