Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova:
Tema programirana: Kad se steknu uslovi
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo provodi aktivnosti za objavu novog javnog konkursa za izbor najboljeg idejnog rješenja centralnog spomen obilježja svim poginulim braniteljima opkoljenog Sarajeva 1992.-1995. godine na području Kantona Sarajevo. U sljedećoj godini će biti aktuelno rješavanje ubanističke i građevinsko-tehničke dokumentacije za izgradnju centralnog spomen obilježja.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik