Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici održanoj 24.07.2019. godine, usvojilo je Zaključak broj: 01-GV-02-839/19, kojim je razmotrilo Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Reljevo sa Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Reljevo“ i iste uputilo na javni uvid i javnu raspravu
Pravna osnova: Član 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prstornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 1/18), član 16. stav 1. suglasnost 1. i član 26. stav 1. točka 2. Stuatuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/08 – prečišćeni tekst).
Tema programirana: Kad se steknu uslovi
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
S obzirom da za ovo područje nema provedbene planske dokumentacije, ovim planskim dokumentom su preispitane prostorne mogućnosti područja i stvoreni uslovi za uređenje prostora, integraciju zatečenog građevinskog fonda, novu izgradnju, obezbjeđenje nedostajućih kapaciteta društvene infrastrukture, te opremanje područja potrebnom saobraćajnom, energetskom i komunalnom infrastrukturom.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica