Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova: Odluka o spomenicima („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 49/19).
Tema programirana: 27.12.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Podizanjem Spomenika ženi Sarajeva bi se na dostojanstven način izrazilo poštovanje doprinosu mnogobrojnih anonimnih žena opstanku i odbrani Grada tokom opsade devedesetih godina prošlog vijeka, svih njegovih vrijednosti i života uopće.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica