Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Obrađene inicijativa.
Pravna osnova: Odluka o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo
Tema programirana: 28.09.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratatak sadržaj materijala:
Obavezni elementi iz gradskog propisa


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Komisija za spomenike