Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog:
Pravna osnova: Odluka o spomenicima („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 49/19).
Tema programirana: 22.02.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
U noći sa 25. na 26. august 1992. godine Vijećnica je zapaljena. Procjenjuje se da je u požaru izgorjelo oko 90% knjižnog fonda i dokumenata koji svjedoče o historiji Bosne i Hercegovine. Zajedno sa kolegama i građanima Aida je provela noć pokušavajući spasiti neke od rijetkih primjeraka rukopisa iz knjižnog fonda. Aida je na putu kući poginula od gelera granate.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica