Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog: Grad Sarajevo, kao glavni grad Bosne i Hercegovine je u obavezi pdsjećati, prije svega međunarodnu ali i domaću javnost o zločinima počinjenim u Prijedoru. Šokantne slike zatočenika u Prijedoru u samo nekoliko dana su obišle cijeli svijet i uzdrmale savjest čovječanstva. Samo dva mjeseca kasnije pokrenut je proces od strane MKSJ-a koji je zauvrijek promijenio lice međunarodne krivične pravde. Kroz utvrđene činjenice u presudama MKSJ-a došlo je do pokretanja procesa koji je doveo do osnivanja prvog međunarodnog krivičnog suda nakon Drugog svjetskog rata, kao i sudski epilog zločina počinjenih u ovom gradu.
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 28.09.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Ovom Odlukom će se definisati događaji koji će biti usmjereni ka međunarodnoj javnosti, putem diplomatskog kora u Sarajevu. Osnovni cilj i svrha su podsjećanje na zločine koji su počinjeni u Prijedoru kao i na postojanje logora u okolini Prijedora. Dokazni materijali se mogu naći u Informativnom centru MKSJ.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica