Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 26. i 95. Statuta Grada Sarajeva, te član 142. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva.
Tema programirana: Uvjetno
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi s prijedlogom očitovanja o primjedbama, prijedlozima i sugestijama iznesenim tokom javne rasprave i konačnim prijedlozima za izmjene, odnosno dopune Statuta Grada Sarajeva, izrađenim po osnovu utvrđenog nacrta akta i prihvaćenih rješenja predloženih u javnoj raspravi, a u propisanoj formi sa obrazloženjem.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Komisija za Statut i akte