Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 26. i 95. Statuta Grada Sarajeva, te član 50. i 141. stav 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva.
Tema programirana: Uvjetno
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Prijedlozi za izmjene, odnosno dopune Statuta Grada Sarajeva izrađeni po osnovu prihvaćenog prijedloga za promjenu Statuta, u propisanoj formi sa obrazloženjem. (Prijedlog zaključka kojim Gradsko vijeće utvrđuje Nacrt Odluke i upućuje ga u javnu raspravu)


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Komisija za Statut i akte