Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 26. stav 1.3. i člana 74. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: Uvjetno
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj:
Prijedlozi za izmjene, odnosno dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva u smislu usklađivanja sa izmjenama Statuta Grada Sarajeva i drugih zakonskih i gradskih propisa koji su mijenjani, odnosno doneseni poslije usvajanja Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (Prijedlog zaključka kojim Gradsko vijeće upućuje Nacrt Poslovnika u javnu raspravu)


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Komisija za Statut i akte