Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 26. stav 1. i član 74. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 30.05.2018.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj:
Prijedlozi za izmjene, odnosno dopune Odluke o spomenicima od značaja za Grada Sarajevo u smislu preispitivanja odredbi kojima se utvrđuje značaj spomenika za Grad Sarajevo, procedura odlučivanja o podizanju spomenika, te sredstva za podizanje spomenika kada je investitor Grad Sarajevo i sredstva za održavanja spomenika za koje se odluči da su od interesa za Grad Sarajevo, te procedure i nadležnost u probvođenju ovog gradskog propisa.
(Prijedlog zaključka kojim Gradsko vijeće upućuje Nacrt Poslovnika u javnu raspravu)


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik