Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 26. stav 1. Statuta Grada Sarajeva, a prema Odluci o priznanjima i nagradi.
Tema programirana: 13.03.2019. , 30.10.2019.
Tema realizirana: 13.03.2019.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Vrsta priznanja, odnosno nagrade, ime/naziv dobitnika, uz navođenje osnovnog razloga za predlaganje odluke.
***
Na 25. sjednici Gradskog vijeća od 13.03.2019. godine usvojene odluke_
Odluka o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“ (maestro Michelangelo Pistoletto)
Odluka o dodjeli priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“ (Sadeta Dervišević - Satka)
i objavljene u "Službenim novinama Kantona sarajevo", broj 13/19 od 28.03.2019. godine.
******

Na 24. sjednici Gradskog vijeća od 20.02.2019. godine usvojene odluke:
Odluka o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“ (Mirjana Karanović)
Odluka o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“ (Krunoslav Cigoj, posthumno)
Odluka o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“ (Chris Smith)
Odluka o dodjeli priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“ (Ivo Štandeker, posthumno)
Odluka o dodjeli priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“ (prof.dr. Jasmin Džindo, posthumno)
Odluka o dodjeli priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“ (Muhamed Bikić)
Odluka o dodjeli Nagrade „Sarajevska pahuljica“ (Malonogometna Reprezentacija BiH osoba sa dijabetesom)
Odluka o dodjeli nagrade „Graham Bamford“ (Elvir Karalić)
i objavljene u "Službenim novinama Kantona sarajevo", broj 10/19 od 07.03.2019. godine.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 13/19 od 28.03.2019. godine i 10/19 od 07.03.2019. godine.

Predlagač teme: Komisija za izbor i imenovanja