Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu
Pravna osnova: Član 13. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 49/17) .
Tema programirana: 27.01.2021.
Tema realizirana: 27.01.2021.
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj: Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/21 od 11.02.2021. godine.

Predlagač teme: Upravni odbor Javne ustanove