Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog - Skraćeni postupak
Razlog: Prijedlog manifestacija kojima će se obilježiti Dan grada Sarajeva, odnosno Program neophodno je sačiniti nekoliko mjeseci ranije, te dostaviti Gradskom vijeću na saglasnost i usvajanje.
Pravna osnova: Odluka o utvrđivanju i obilježavanju 6. aprila - Dana grada Sarajeva.
Tema programirana: 27.12.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Odluka sadrži informacije o protokolarnim aktivnostima i polaganjima cvijeća, svečanoj sjednici Gradskog vijeća, kulturnim i sportskim manifestacijama, te programu na otvorenom koji će se održati u ovom povodu.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica