Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Razmjena praksi i znanja na polju tranzicijske pravde i pomirenja s prošlošću, uzimajući u obzir da je Njemačka zemlja koja njeguje kulturu sjećanja i pomirenja.
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: Kad se steknu uslovi
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Unaprjeđenje rada Informativnog centra kroz studijsku posjetu Memorium Nürnberg Trials kroz razvijanje mandata Centra.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica