Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog: Svrha podnošenja Izvještaja je upoznavanje odgovornih struktura vlasti Grada Sarajeva o radu ovog državnog tijela, pojavama i problemima u primjeni pravnih propisa značajnih za ostvarivanje njegove funkcije.
Pravna osnova: Član 37. i 44. Zakona o pravobranilaštvu („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 33/08 - novi Prečišćeni tekst, 7/12 i 44/16); lan 29. stav 2. Odluke o osnivanju Pravobranilaštva Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 20/10, 30/15 i 12/17).
Tema programirana: 29.03.2023.
Tema realizirana: 29.03.2023.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Osnovni sadržaj materijala je izvještaj o izvršenju programskih aktvnosti; ocjena stanja, uočeni problemi u primjeni zakona u izvještajnom periodu; saradanja s organima koje Pravobranilaštvo zastupa, unutrašnja oranizacija i osposobljenost Pravobranilaštva u izvještajnom periodu, te programska orjentacija za naredni period.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Pravobranilaštvo Grada Sarajeva