Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 37. i 44. Zakona o pravobranilaštvu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/08 - novi Prečišćeni tekst, 7/12 i 44/16). Član 29. stav 2. Odluke o osnivanju Pravobranilaštva Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 20/10, 30/15 i 12/17).
Tema programirana: 27.03.2019.
Tema realizirana: 26.03.2019.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Svrha podnošenja Izvještaja je upoznavanje odgovornih struktura vlasti Grada Sarajeva o radu ovog državnog tijela, pojavama i problemima u primjeni pravnih propisa značajnih za ostvarivanje njegove funkcije.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Pravobranilaštvo Grada Sarajeva