Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 31.05.2017.
Tema realizirana: 31.05.2017.
Napomena:

Na prijedlog Odbora za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj usvojeni zaključci.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Skupština JP