Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Obaveza podnošenja Izvještaja propisana zakonom i drugim propisima. Finansijska sredstva:
Pravna osnova: Član 13. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 49/17 i 19/20).
Tema programirana: 31.05.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala: proizlazi iz Zakona, odnosno gradskog propisa: „Upravni odbor najmanje jedanput godišnje podnosi izvještaj Gradskom vijeću o radu i poslovanju ustanove, a koji obavezno sadrži i izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada, izvještaj o finansijskom poslovanju, izvještaj o radu upravnog odbora i izvještaj o radu nadzornog odbora. Organi Muzeja su u obavezi da dostavljaju i druge informacije o svom radu i poslovanju na zahtjev Osnivača.“
Kratak sadržaj materijala:
Prezentacija rada i poslovanja JU u 2022. godini.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Upravni odbor Javne ustanove