Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog:
Pravna osnova: Odluka o utvrđivanju sportskih manifestacija od značaja za Grad Sarajevo - provođenje gradskog propisa
Tema programirana: 30.03.2016.
Tema realizirana: 30.03.2016.
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Gradonačelnika, Općinskog vijeća Novo Sarajevo i Kluba gradskih vijećnika SBB


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik