Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Obzirom da je Gradsko vijeće donijelo predmetnu Odluku, Izvještaj ima za cilj potpuno informisanje gradskih vijećnika o realizaciji iste.
Pravna osnova: Odluka o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva.
Tema programirana: 31.05.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Izvještaj sadrži informacije o predmetnoj Odluci, općim i posebnim kriterijima koje ista definiše, te ostvarenu finansijsku podršku pri njenom provođenju. Navedena su prihvaćena pokroviteljstva, odnosno korisnici, namjene manifestacija/projekata i iznos sredstava koja su im dodijeljena.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica