Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog:
Pravna osnova: Izvještavanje o provođenju gradskog propisa - Odluka o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva
Tema programirana: 30.03.2016.
Tema realizirana: 30.03.2016.
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Gradonačelnika.
Izvještaj o provođenju Odluke o uslovima i postupkuprihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva u 2015. godini za oblast


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik