Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog:
Pravna osnova: Član 6. Odluke o pristupanju osnivanju Privrednog društva za realizaciju EYOF-a i aktivnosti iz člana 3. i 4. Odluke o provođenju gradskog propisa
Tema programirana:
Tema realizirana: Tema realizirana za period 01.01.-31.03.2016. godine. Tema realizirana za period 01.07.-30.09.2016. godine
Napomena:

Rok: svaka tri mjeseca
Izvještaj za period 01.01.-31.03.2016. godine
Na prijedlog Odbora za društvene djelatnosti usvojen zaključak.
Izvještaj za period 01.07.-30.09.2016. godine
Na prijedlog Odbora za društvene djelatnosti usvojen zaključak.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik