Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu
Pravna osnova: Član 39. stav 1. tačka 9. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 31.03.2021.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Izvještaj će sadržavati aktivnosti Gradonačelnika u ostvarivanju i izvršavanju Politike Grada Sarajeva za manadatni period 2016.-2020, Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu, Programa rada Gradonačelnika Grada Sarajeva za 2020. godinu, Budžeta Grada Sarajeva za 2020. godinu i Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2020. godinu.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik