Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova: Član 39. stav 1. tačka 9. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 25.03.2020.
Tema realizirana: 27.05.2020.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Izvještaj će sadržavati aktivnosti Gradonačelnika u ostvarivanju i izvršavanju Politike Grada Sarajeva za manadatni period 2016.-2020, Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu, Programa rada Gradonačelnika Grada Sarajeva za 2019. godinu, Budžeta Grada Sarajeva za 2019. godinu i Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2019. godinu.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik