Rok:
Status: Usvojen
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova: Član 156. alineja 5. Zakona o srednjem obrazovanju i Odluka Gradskog vijeća o samoupravnom djelokrugu Grada Sarajeva u oblasti srednjeg obrazovanja– provođenje gradskog propisa
Tema programirana: 27.01.2016.
Tema realizirana: 27.01.2016.
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Gradonačelnika
Informacija primljena k znanju.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik