Rok:
Status: Primljeno k znanju
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 31.05.2017.
Tema realizirana: 31.05.2017.
Napomena:

Informacija razmatrana i primljena k znanju na Četvrtoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 31.05.2017. godine.
Usvojen zaključak na prijedlog Komisije za pitanja mladih.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik