Rok:
Status: Primljeno k znanju
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova: Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma sa Gradom Sanliurfa, Republika Turska, o postavljanju dva jarbola sa zastavom Grada Sarajeva i zastavom zvanične maskote XIV Zimskih olimpijskih igara - „Vučko“ na lokaciji kod stadiona Koševo u Sarajevu („Službene novine Kantona Sarajevo, broj 31/22).
Tema programirana: 25.01.2023.
Tema realizirana: 25.01.2023.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Pregled aktivnosti u 2022. godini u okviru projekta postavljanja dva jarbola sa zastavom Grada Sarajeva i zastavom zvanične maskote XIV Zimskih olimpijskih igara - „Vučko“ na lokaciji kod stadiona Koševo.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica