Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 26. stav 1. i član 74. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 29.05.2019.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Potrebno je informirati Gradsko vijeće o stanju javne higijene, odnosno realizaciji pokrenutog gradskog projekta za nabavku kontejnera, te eventualno predložiti zaključke za poboljšanje stanja takve da Grad Sarajevo može poduzeti određene mjere.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik