Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Zakon o ravnopravnosti spolova je osnovni pravni izvor za donošenje Gender akcionog plana KS i Akcionog plana rodne ravnopravnosti, budući da se njihovim donošenjem osigurava dosljedna primjena Zakona ali i drugih obaveza u pogledu ravnopravnosti spolova. Informacija ima za cilj potpuno informisanje gradskih vijećnika o realizaciji aktivnosti i mjera u skladu s istim.
Pravna osnova: Statut Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 34/08 - prečišćeni tekst) i čl. 20. st. 1. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Tema programirana: 27.12.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Informacija sadrži analizu stanja spolova u određenoj oblasti, implementaciju donesenih državnih politika kroz akcione planove za ravnopravnost (Akcioni plan rodne ravnopravnosti, Gender akcioni plan KS), mjere za otklanjanje uočene neravnopravnosti spolova u određenoj oblasti.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica