Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Nemogućnost donošenja regulacionih planova iz nadležnosti Grada Sarajeva.
Pravna osnova: Statut Grada Sarajeva.
Tema programirana: 29.03.2023. 21.06.2023., 27.09.2023., 27.12.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Informacije o napretku ostvarenom u procesu donošenja Urbanističkog plana za urbano područje Sarajeva.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica