Rok:
Status: Usvojen
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova: Član 4. Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja
Tema programirana: 24.02.2016.
Tema realizirana: 30.03.2016.
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Načelnika Općine Novo Sarajevo, Općinskog vijeća Općine Novo Sarajevo i Kluba gradskih vijećnika SBB, a izmijenjena na prijedlog Odbora za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj.
Informacija primljena k znanju.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik