Rok:
Status: Primljeno k znanju
Forma: Informacija
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Kapitalni dugogodišnji projekt Grada Sarajeva.
Tema programirana: 29.05.2019.
Tema realizirana: 29.05.2019.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Cilj projekta izgradnje biciklističke staze Nedžarići - Skenderija je rješavanje problema biciklističkog saobraćaja u gradu Sarajevu. Zbog evidentne popularizacije biciklizma koja se ogleda u sve većem broju biciklista koji to prevozno sredstvo koriste ne samo u rekreativne svrhe nego sve više i transportne, i nepostojanja dovoljno dobre biciklističke infrastrukture, Grad Sarajevo je pristupio realizaciji ovog projekta.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik