Vijećnici:

  Vedran Dodik 2012-2016 - Predsjedavajući

Vanjski članovi:

  - Član   - Član   - Član
  - Zamjenik   - Član   - Član