Inicira se davanje imena „Dolazna stanica Ramo Biber” objektu gornje stanice „Trebevićke žičare” nakon okončanja izgradnje. Grad Sarajevo trenutno implementira Projekt „Izgradnja nove Trbevi ćke žičare i pratećih objekata” koji je od velikog komunalnog, privrednog i tursitičkog značaja za grad Sarajevo, a koji za Sarajlije ima i dodatnu sentimentalnu vrijednost, jer je sarajevska ži čara svojevrsni simbol grada. Ratna i agresorska dejstva su u cijelosti devastirala „Trebevičku žičaru” i njenu kompletnu infrastrukturu. Me đu prvim žrtvama krvave sarajevske apokalipse koja je po čela u proljeće 1992. Godine, nalazi se ime nepravedno zaboravljenog Rame Bibera, radnika, tada Gradskog preduze ća „GRAS”, koji je 02.03.1992. godine mučki ubijen na radnom zadatku, dok je na gornjoj/dolaznoj stanici „Trebevićke žičare” obavljao dužnost strojara i obezbjeđivao „Trebevićku žičaru” i pazio na protivpožarnu zaštitu. U dostupnoj dokumentacijskoj građi o ratu u BiH i Sarajevu navodi se da je, tog kobnog dana, ve ća grupa nepoznatih naoružanih ljudi opkolila gomju stanicu ži čare, a da su trojica od njih odmah pokušala ući u objekt tražeći od Rame Bibera i drugog strojara žičare Abdulaha Rizvanovi ća, da im objekt predaju i napuste ga. Uvidjevši da su opkoljeni i da im prijeti opasnost po život, Ramo i Abdulah su sko čili iz stanice i pojurili kroz šiblje i šumu, trasom ži čare prema gradu. Za njima su vojnici rafalno zapucali i tada je Ramo Biber usmrćen hicem u leđa i stomak, a kasnije i pucnjem u sljepo čnicu. Ramo je pronađen mrtav u blizini trećeg stuba „Trebevićke žičare”. Prema dostupnim saznanjima, za ovaj zločin i ubistvo Rame Bibera niko nije krivično odgovarao. Iza Rame Bibera ostala je supruga i sin. Ramo je ukopan na Gradskom groblju „Vlakovo”. Ramo Biber je danas zaboravljen i malo je poznato da je Ramo Biber bio jedna od prvih žrtava rata i ratnih dejstava u Sarajevu, da je bio uposlenik sarajevskog javnog gradskog preduze ća koje je upravljalo žičarom, da je mučki ubijen na radnom zadatku braneći sarajevsku žičaru i svoj grad. U Raminoj borbi i žrtvi ogleda se borbai žrtva i hiljade ostalih Sarajlija i djece, a davanjem imena objektu gornje stanice „Trebevićke žičare”, nakon okončanja izgradnje, odat će im se pošta na pravi način i bit će sačuvani od zaborava. Predlaže se Gradskom vijeću da zaduži Gradonačelnika da, u cilju realizacije ove inicijative, poduzme sve potrebne radnje kako bi se nakon izgradnje objekta gornje stanice „Trebevi ćke žičare”, u okviru Projekta „Izgradnja nove Trebevićke žičare i pratećih objekata”, istoj dodijelilo ime „Dolazna stanica Ramo Biber”, a što uključuje i predlaganje odgovarajuće odluke Gradskom vijeću.