Poslano na:

Gradonačelnik

Realizirano:

Da

Odgovor dostavila Gradonačelnica.
Aktom broj 01/13-04-5206/22 od 04.07.2022. godine Gradonačelnica donijela Odluku o dodjeli priznanja - zahvalnica Grada Sarajeva Nedimu Ramiću.

Realizacija: