Vrsta sjednice: Nastavak
Datum i vrijeme održavanja:    19.07.2021.     09:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-04-793/21

Datum, 12.07.2021. godine

Na osnovu člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

NASTAVAK TREĆE SJEDNICU

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Nastavak Treće sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održat će se u ponedjeljak 19.07.2021. godine u 09.00 sati, u Vijećnici.

 

Nastavak će se odvijati po dnevnom redu Treće sjednice Gradskog vijeća, usvojenom na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajevo dana 30.06.2021. godine, od tačke 19. dnevnog reda.


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 033 216-659 ili 033 217-548.


Predsjedavajući Gradskog vijeća, Jasmin Ademović, s.r.