Vrsta sjednice: Nastavak
Datum i vrijeme održavanja:    21.02.2017.     10:00
Zapisnik:


Broj: 01-02-275/17

Datum, 17.02.2017. godine

Na osnovu člana 6. stav 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva,  saziva

 

 NASTAVAK KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

GRADA SARAJEVA

Nastavak Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva, održat će se u utorak, 21.02.2017. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3/1.

Nastavak će se odvijati po dnevnom redu Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća, usvojenom 06.02.2017. godine, a po kome je preostalo razmatranje šeste tačke dnevnog reda.


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 033 216-659 ili 033 217-548.


Predsjedavajući Gradskog vijeća, Igor dr. Gavrić