Vrsta sjednice: Konstituirajuća
Datum i vrijeme održavanja:    24.03.2021.     10:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-04-243/21
Datum: 18.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 6. stav 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), a u vezi s Odlukom o potvrđivanju i objavljivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Gradsko vijeće Grada Sarajeva Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, broj: 06-1-07-3-104/21 od 08.03.2021. godine, Predsjedavajući Gradskog vijeća saziva

KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA
GRADA SARAJEVA

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održat će se u srijedu, 24.03.2021. godine u 10.00 sati, u Vijećnici.

Gradski vijećnici kojima je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine dodijelila mandat, preuzimaju dužnost gradskog vijećnika javnim davanjem i potpisivanjem svečane izjave u skladu s članom 7. stav 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva.


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 033 216-659 ili 033 217-548.


Predsjedavajući Gradskog vijeća, Dr. Igor Gavrić, s.r.